Adviesgebied

Condensatieberekening met methode Glaser

Met de rekenmethode van Glaser kan een bouwkundige constructie op warmte en vochttechnische kwaliteit worden beoordeeld. Dat kan met een statische en dynamische berekening.

 

De vochthuishouding in een constructie wordt hiermee gesimuleerd, om na te gaan of er na verloop van tijd een vochtcumulatie zal plaatsvinden.
De berekeningen worden gemaakt op basis van een aantal klimaatklassen aan de hand van binnen- en buitenklimaatgegevens.
Wij geven de grafische temperatuur, drukverloop en vochthuishouding aan in de constructie.
Indien deze cumulatief is kan de constructie worden aangepast volgens het bijbehorend advies.

Wij beoordelen de constructie op dauwpunt, maximale warmtestroom, condens en Rc waarde.
Zowel de statische en de dynamische berekende resultaten zijn voorzien van een beoordeling.

 

De condensatieberekening

De Glaser methode geeft aan waar de condensvorming zich manifesteert.
De door ons gemaakte condensatieberekening* bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Lagenoverzicht
  • Grafieken van temperatuur en drukverloop
  • Optredende vochtstroom
  • De hoeveelheid inwendige condensatie
  • De hoeveelheid oppervlaktecondensatie
  • De verhouding van dampdiffusieweerstanden, in inwendige condensatie in de zomer en winter.
  • De droging in de zomer t.o.v. de condensatie in de winter.

* De berekening volgt de regels zoals vermeld in ISO 13788.
De eis voor de warmteweerstand is conform het bouwbesluit van april 2012.

 

Indien uit de condensatieberekening blijkt dat de warmteweerstand onvoldoende is of verbeterd kan worden, adviseert Adviesbureau Contour wat er gedaan kan worden om een beter resultaat te behalen.

 

Meer weten?

Neem contact met ons op.

 

Condensatieberekening

 

Contour Advies voor Bouwfysica en Brandwering BV

Hoofdvestiging: Papendorpseweg 53 - 3528 BJ Utrecht - T 0343 - 52 17 17 - F 0343 - 51 25 17 - E info@contouradvies.com

Nevenvestiging: Arnhemsebovenweg 195 - 3971 ME Driebergen-Rijssenburg

 

 

EMedia